Årsmöte 2021

I dessa tider har vårt årsmöte hållits "per capsulam" d.v.s. utan fysisk närvaro. Vi använde oss av principen att om ingen har motförslag eller, omfattande synpunkter som inte går att hantera, så kommer förslagen att fastställas av styrelsen. Detta sker då som ett "årsmöte".

Då vi ej fått några motförslag eller synpunkter så har förslagen fastställts i sin helhet.  Protokollet från årsmötet hittar du här
Nedan kan du ta del av alla dokument från årsmötet. Förutom balansräkningen  som du måste logga in för att ta del av.  Du hittar den då under "Om oss"/Dokument/ Årsmöte 2021. Eller via följande länk: Dokument Till höger kan du läsa dessa en och en.