Vad gör vi?

STOCKHOLMSRALLYT

I början av september varje år anordnar vi en körrunda som under detta namn arrangerats i över 50 år. Ett mycket populärt ”rally” som ibland samlar bortåt hundratalet deltagare. Rundan brukar mäta 10 - 15 mil och innehålla ett antal kontroller med frågor att besvara eller ett något enklare praktiskt prov. Det är alltså ingen egentlig tävling – bara en tipsrunda med iakttagande av normalt gällande trafikregler.AVROSTNING AV FÖRARE OCH MC


På vårkanten, när väglaget börjar bli åkbart igen, har vi under många år anordnat en övningskörning med manöver- och bromsprov på avlyst plats under överinseende av erfarna medlemmar.

Detta gör vi för att öka säkerheten och självförtroendet hos våra medlemmar inför åksäsongen och samtidigt få en kontroll av att grejorna fungerar ordentligt, inte minst bromsarna.


VI SER DIG GÄRNA SOM NY MEDLEM?
Du behöver inte vara medlem i vår riksorganisation, MCHK Riks, för att bli medlem i MCHK Stockholm. Väljer du ändå att gå med i ”Riks” kan du få en mycket förmånlig klassikerförsäkring, Du får även MCHK-tidningen med 4 nr/år
För medlemskap och information om MCHK Stockholm.