Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet      

Hej alla MCHK:are!

I våras lade vi, förhoppningsvis, covid-pandemin med allt vad det innebar bakom oss, men säg den glädje som varar för evigt tyvärr invaderades Ukraina samtidigt som pandemin klingade av. Nu hoppas vi på ett snart slut på kriget så befolkningen i Ukraina får leva i fred.

Våra egna problem känns futtiga i jämförelse med de vi upplever i vår omvärld, men vi ska ju inte deppa ihop av den anledningen utan fokusera på vår glädjeämnen, våra hojar och hojåkning.   

Under vintern kan man lätt urskilja två typer av hojåkare, de som endast tvättat av hojen och ställt in den och ser fram emot att ta fram den i vår och de som ser fram emot att få tid för modifieringar innan vårsolen börjar lysa igen. Det går givetvis att vända på resonemanget och säga att det finns två typer av hojar, nämligen de som endast kräver en tvätt innan vinterförvaringen och de som kräver betydligt mer än det för att hålla en hel säsong. Till den första kategorin hör moderna hojar och till den andra hör hojar som många MCHK-medlemmar äger!

Oberoende i vilken kategori du och din hoj hör hemma i så vill vi alla att vintern ska vara så kort som möjligt för att få en lång körsäsong.   

Årets sommar bjöd på många åktillfällen för våra medlemmar, från Avrostningen i början på maj till Höstutflykten i slutet av september. Utflykterna är ett bra sätt för ickemedlemmar, som bjuds in via Facebook, att komma i kontakt med oss. Genom att vi numera planerar för sex träffar/utflykter under sommaren brukar alltid något eller några datum passa in i våra kalendrar.

De veckovisa fikaträffarna, på norra sidan, fungerade inget vidare i somras då Spiltan inte hade öppet på vardagskvällar från maj som de lovat, de öppnade först efter midsommar. Inför nästa sommar har vi beslutat att fr.o.m. mitten av maj träffas onsdagskvällar på Nut House i Upplands Väsby. På onsdagskvällar har Nut House öppet till 20:00 och då samlas även gammelbilar där.

Några av våra sommarutflykter kommer vi att förlägga på vardagskvällar för att kunna köra till någon veteranträff exv. Nifsta Gård i Gottröra, Ulva Kvarn utanför Uppsala!

Nästa års (2023) Stockholmsrally kommer vi att köra lördagen 26 augusti med start och mål vid Västerby Bygdegård.

Ni är alla välkomna till våra månadsträffar under våren och våra körningar under sommaren.

Vänliga Hälsningar.

Göran Hjertstedt
Ordf. MCHK Stockholm