Årsmöte 16 mars

  • 20 mar 2022

Ordinarie Årsmöte/Medlemsmöte 2022 i Stockholmsavdelningen

I år kunde vi genomföra ett "fysiskt" Årsmöte som samlade 25 deltagare på Jakobsbergs Gård. Ian Lines var mötesordförande, en syssla han skötte på ett förtjänstfullt sätt. Alla punkter på agendan gicks igenom. Ordföranden, Göran Hjertstedt, drog verksamhetsberättelsen och budget medans föreningens kassör, Lennart Lagervall redogjorde för ekonomin. 2021 gav ett överskott på ca. 10 000 kr vilket gjort att vi inte behövt höja årsavgiften för 2022.

Göran redogjorde även för verksamheten under de närmsta månaderna exv. nästa månadsmöte, onsdagen 13 april, då Lasse Nilsson från Riks kommer och berättar om de olika villkoren i de mest populära veteranförsäkringarna för våra motorcyklar.  Avrostningen kommer att ske söndagen 8 maj med samling vid Shell i Botkyrka 09:30.

Henry Lundqvist visade historiska bilder och videoklipp, som var mycket uppskattat, innan själva Årsmötet öppnades. Klubben bjöd på fika och alla verkade nöjda med att verksamheten kommit igång som vanligt.

Göran Hjertstedt
Ordf. MCHK Stockholm