Månadsmötet ons. 2:nov.

  • 4 nov 2022

Kvällens ämne handlade om Ursprungskontroll och inhämtning av fordonsuppgifter. 

Kvällens ämne samlade ett tjugotal intresserade åhörare.

 

Torsten Wohlin, sekreterare i MCHK Stockholm, presenterar agendan som han tillsammans med Mats Olofsson, frilansande motorjournalist, kom att gå igenom under kvällen.

Torsten förklarade att kravet på ursprungskontroll, i första hand, har kommit till för att förhindra att stulna fordon omregistreras och kommer ut i trafik som legala fordon. Vidare redogjorde han för reglerna runt ursprungskontroll bl.a. att en godkänd kontroll endast gäller personen som äger fordonet vid ansökan och kan således inte överföras. Kostnaden idag för en ursprungskontroll är 1100 kr men kommer att sänkas till 800 kr f.o.m. nästa år. För att göra en ursprungskontroll krävs ett giltigt köpeavtal/kvitto.

Mats Olofsson redogjorde för de arkiv i Sverige i vilka privatpersoner kan söka efter avregistrerade fordon. För att kunna söka efter ett fordon är det viktigt att ha någon eller några av följande uppgifter:

  • Tidigare registreringsnummer.
  • Ram-/chassinummer.
  • Motornummer.
  • Vilket län fordonet varit registrerat i.
  • Senaste ägare.

Om man själv inte har tid eller ork att söka i olika arkiv, finns det personer som mot en billig penning tar på sig att söka efter ett identifierat fordon.

Presentationerna genererade många frågor och intressanta diskussioner.

Text: Göran Hjertstedt

Bild: Hans Eriksson