Rapport från årsmötet 1:a mars

  • 7 mar 2023

I år hölls MCHK Stockholm årsmötet på Jakobsberg Gård i Bredäng. 

MCHK:s Årsmöte 2023

I år var det första gången på tre år som vi kunde genomföra ett ”fysiskt” årsmöte. 2021 och 2022 fick vi nöja oss med virtuella möten p.g.a. pandemin.

I år kom trettio medlemmar till mötet. På programmet stod förutom årsmötesförhandlingar visning av några äldre 16mm-filmer. Den första filmen visade sidovagnstävlingar på Mallory Park från sent sextiotal och den andra filmen var från TT-tävlingar på Isle of Man från mitten av 70-talet. Bägge filmerna var mycket uppskattade och medlemmarna vill att vi fortsätter visa gamla filmer. Vi har ett 20-tal som ligger i Riks arkiv.


Den gamla projektorn fick göra rätt för sig.

Vår ordförande Göran Hjertstedt informerade om vårens och sommarens program med förhoppningen att så många som möjligt har tid och lust att delta. Vidare informerade Göran att en inbjudan gått ut till alla MCHK Riks medlemmar i Stockholms län att komma med på våra aktiviteter under sommaren och hösten. Med denna inbjudan hoppas vi att ett antal vill bli medlemmar i vår klubb.


Ordföranden för Årsmötet Bertil Danfors

Till ordförande för Årsmötet valdes Bertil Danfors och till sekreterare Torsten Wohlin. Mötet genomfördes utan större diskussioner den enda oklarheten var runt dagordningen som vi beslutade att reda ut till nästa år.


Lennart Hallme, Per Sande och Göran Hjertstedt

En styrelseledamot, Bo Skoglar, avgick och ersattes av Anne-Li Karlsson. Våra två revisorer Uno Jonsson och Leif Ohlsson avgick och ersattes av Alf Fast. I valberedningen avgick Tord Pantzar och Irene Gunnarsson Sjödahl och ersattes av Bo Skoglar och Per Berglund som kvarstår. Styrelsen tackade de avgående funktionärerna och välkomnade de nytillträdda.

Göran Hjertstedt