Extra medlemsmöte ang MCHK Stockholms framtid

  • 24 okt 2023

På mötet kommer vi bland annat bjuda på kaffe med bulle. Tord Pantzar kommer att hålla en kort presentation om en intressant militäranläggning. Du är välkommen att delta i diskussionen om föreningens framtid, , engagera dig samt rösta.

Styrelsen har under en längre tid försökt att hitta nya ledamöter bland våra medlemmar utan framgång. Efter nästa Årsmöte/ordinarie medlemsmöte i februari 2024 måste tre nya styrelseledamöter väljas, om inte, går det inte att driva föreningen på ett effektivt sätt.

Ämnet för mötet är därför också att diskutera och besluta styrelsens förslag om att upplösa MCHK Stockholm p.g.a. stora svårigheter att rekrytera nya styrelseledamöter. Det krävs ¾ majoritet, i två medlemsmöten, för att godkänna förslaget.

/MCHK Stockholm