Extra medlemsmöte

  • 2 nov 2023

image: Extra medlemsmöte

Kvällens extra medlemsmöte kring MCHK Stockholms framtid inleddes tryggt med kaffe och bulle. Dagen till ära gratis för medlemmarna.

Medan Tord Pantzar tog med oss på en försvarshistorisk resa i Näslandet fanns det utrymme för påtår.

Skanssundets försvarsanläggning med sina fyra skans har ”en fyrahundrig lång och snörplig histora”. Föreläsningen tog avstamp i dagens Europas oroliga nutid för att undersöka vad de idag övervuxna lämningarna i Södertörn vittnar om. Bland annat övergavs skanssundet av moralsvaga soldater på 1700-talet så ryssarna kunde storma och bränna ner området hela vägen in till Södertälje. 1927 beslutade riksdagen att avveckla skanserna och de forna försvarsanläggningarna är numera en trevlig rastplats som kröns av en välbevarad kanon.

Därefter presenterade ordförande Göran Hjertstedt de bakomliggande skäl och tankar som låg bakom dagens extra medlemsmöte. Detta något drastiska tilltag vill mana medlemmarna till engagemang och vilja att hjälpa till, både i styrelsearbete och i det löpande arbetet. Detta bottnar i den stora arbetsbörda som styrelsen haft och som i slutändan faller på ordförandeposten när styrelsemedlemmar är frånvarande. Allt från att koka kaffe på månadsmöten till hålla i en utflykt är av stor betydelse. Vi tackar Janne Qvarsell som rattade mötets café.

Göran presenterade fyra möjliga framtida scenarier beroende på om engagemanget bland medlemmar är högt eller lågt.

Vid omröstningen om MCHK Stockholm ska läggas ner rösta samtliga närvarande medlemmar för att MCHK Stockholm ska fortsätta vara verksam. Förslag på samarbete med andra mcklubbar och initiativ till rundor för äldre hojar fångades upp och intresse för styrelsarbete anmäldes. Mötet avslutades på topp med att Jay Leno testkör en Velocette Thruxton från 1971. 

Styrelsens vill utöka antalet representanter med suppleanter för att stärka upp styrelsearbetet därför finns det lediga platser som behöver fyllas. Vi vill därför uppmuntra samtliga medlemmar som är intresserade av styrelsearbete att kontakta valberedningen. De medlemmar som är intresserade av att hjälpa till i verksamheten kontaktar med fördel styrelsen.

Valberedningen: bosseskogla(snabela)gmail.com eller perberglund(snabela)live.se

Vid pennan Anne-Li