MCHK's Rixdag 17-18 nov. 2022

  • 27 nov 2022

image: MCHK's Rixdag 17-18 nov. 2022

Årets Rixdag på Sjögestads motell

I år samlade Rixdagen ca. 25 personer från MCHK's avdelningar, sektioner och kretsar. Vi träffades till lunch fredagen 17 nov. På e.m. presenterade de olika klubbarna sina genomförda aktiviteter under året samt planerna för 2023. Många bra idéer och utmaningar diskuterades. Det genomgående frågeställningen var hur vi kan "förnya" våra klubbar och attrahera nya medlemmar? En svårighet är att rekrytera frivilliga till våra styrelser och arbetsgrupper. Kan det möjligen vara så att vår formella struktur med styrelser, stadgar, årsstämmor etc. skrämmer den yngre generationen som föredrar mer "lösa förbindelser"? Det är upp till oss själva att finna svaret på dessa frågor!

Mycket tid lades på möjligheterna att använda Facebook på ett aktivt sätt. Peter Törnqvist berättade hur han samlade ca. 140 sportmotorcyklister på torget i Nora genom sin Fb-grupp "Sportbike90revival". Han hade räknat med ca. 20 deltagare men det kom 140! Peter lade ut träffen på ett antal lämpliga F-b sidor. Här måste vi lära oss hur man gör.

Lördagen ägnade till öppna diskussioner. Sanna presenterade vår nya redaktör, Kenneth Olausson, till MCHK-tidningen som kommer att ta över f.o.m. första numret 2023. Till slut knöt Lennart ihop säcken och tackade för alla bidrag. Han manade oss till mer samarbete och nytänkande för att utveckla våra klubbar.

Göran Hjertstedt